Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ
от
09.01.2022

УС отменя решение от ЗУС с протокол “№ 4, т.1 и взема решение за провеждане на задължителното по Устав Общо Събрание на Сдружението на 26.02.2022г. в гр. Пловдив.

Time table for the group lessons – 5.09

11.30 Pietro Braga
15min break
12.30 Allexandru Russo
15min break
13.30 Edita Daniute
15min break
14.30 Marek Chojnacki

16.30 Martino Zanibellato
15min break
17.30 Marius Ballan
15min break
18.30 Yavor Valchev
15min break
19.30 Kristina Mosheska
20.15 Practice

Тренировъчен лагер в Пловдив

Дата на провеждане:
05.09.2021 г.

Място на провеждане: бул. „Цар Борис III Обединител“ 37, 4003, Международен Панаир, Пловдив
Начален час – 09:00
Цена 130€ на човек, включваща:
8 групови тренировки
1 симулация на финал
1 индивидуален урок

Цена само за една дисциплина – 100€ на човек.

Важно!!!
Всички групови тренировки са безплатни за състезателите от представителния отбор на БНФСТ.