ОБЩО СЪБРАНИЕ БФСТ – 2024г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НАСНЦ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ“ На основание чл.26, ал.1, изр. първо, предложение първо от ЗЮЛНЦ иЧл.33, ал.1, изр. първо, предложение първо от устава…

0 Comments