Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ
от
09.01.2022

УС отменя решение от ЗУС с протокол “№ 4, т.1 и взема решение за провеждане на задължителното по Устав Общо Събрание на Сдружението на 26.02.2022г. в гр. Пловдив.