Меню Затваряне

Противоепидемични мерки

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ТРЕНЬОРИ И ЗРИТЕЛИ,

Достъпът до залата по време на фестивала „Танцувай в Поморие“ ще се извършва при пълно спазване на противоепидемичните мерки, определени в заповед № РД-01-278/29.04.2021 г. на проф. д-р Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването.

За да запазим Вашето здраве и здравето на всички участници, моля да спазвате определените мерки и да се съобразявате със следните указания:

  1. Всички участници, родители, треньори и зрители в залата носят лично предпазно средство /маска/, покриващо носа и устата по време на провеждане на мероприятието. Изключение се допуска само за участници по време на тяхната изява.
  2. Публиката в залата е до 50% от капацитета на залата, при  спазване на необходимото разстояние.
  3. Програмата на фестивала е разделена на три части с оглед избягване на струпването на много хора на едно място. След приключване на всяка една част от програмата, участниците, приключили своята изява, заедно с придружаващите ги лица, напускат залата.
  4. Участниците във всяка част ще бъдат допускани до залата не по-рано от 30 мин от обявения час за регистрация и загрявка.
  5. В залата ще има осигурено медицинско лице.
  6. В различни точки в залата ще бъде поставен дезинфектант.
  7. В залата ще присъстват лица, обозначени със специални баджове, които ще съблюдават за спазването на всички противоепидемични мерки. В случай, че има лица, които  нарушават мерките, наблюдатели имат право да сезират организатора и да отстранят нарушителите от залата.
  8. Организаторът има правото да въведе и допълнителни мерки по време на мероприятието, за които своевременно ще уведоми участниците.

С уважение: Никола Абрашев

Председател на КСТ Поморие