Листата за 2024г. ще бъде публикувана след края на периода за картотека