Управителен съвет:

Иван Деспотов (Председател): +359 88 77 49 580
E-mail: i_despotov@abv.bg

Виолета Янева (Вицепредседател):+359 89 79 57 887
E-mail: violetayaneva13@gmail.com

Никола Абрашев (УС): +359 89 99 18 144
E-mail: nikolaabrashev83@abv.bg

Пламен Балабанов (УС): +359 88 86 87 727
E-mail: flamedance@abv.bg

Цветомир Панчев (УС): + 359 89 79 83 039
E-mail: panchev5@abv.bg

Милко Кралски (УС): +359 87 87 01 212

Петранка Милушева (УС): +359 88 95 70 364