Меню Затваряне

Контакти

Офис:

E-mail: officialbndsf@gmail.com

Управителен съвет:

Виолета Янева (Председател): +359 89 79 57 887
E-mail: violetayaneva13@gmail.com

Юлия Порязова (Зам. председател): +359 89 70 88 808
E-mail: yuliaporyazova@gmail.com

Никола Абрашев (УС): +359 89 99 18 144
E-mail: nikolaabrashev83@abv.bg

Ива Григорова (УС): +359 89 79 31 770
E-mail: iva_gri@abv.bg

Николай Йорданов (УС): +359 88 89 80 422
E-mail: n.jordanoff@abv.bg

Съдийски съвет:

Никола Абрашев (Председател): +359 89 99 18 144
E-mail: nikolaabrashev83@abv.bg

Димитрина Вълчева: +359 88 84 76 116
E-mail: dimitrina.dance@abv.bg

Треньорски съвет:

Николай Йорданов (Председател): +359 88 89 80 422
E-mail: n.jordanoff@abv.bg

Олга Абрашева: +359 89 72 26 565
E-mail: o.abrasheva@yandex.ru

Салваторе Тодаро: +39 339 18 09 872
E-mail: todarosalvo@gmail.com

Арбитражна комисия:

Мариана Венкова (Председател): +359 89 90 20 139
E-mail: mariana.venkova77@gmail.com

Зорница Върбанова: +359 89 74 27 445
E-mail: sitara_dance@abv.bg

Дора Пенчева: +359 88 88 05 872
E-mail: dora.pencheva12@gmail.com